V podkrovnej kúpeľni väčšinou nemáte moc možností, ako usporiadať zriaďovacie predmety a sanitu. Rozvrhnutie je preto jednoduché a účelové. Pokiaľ má kúpeľňa malý pôdorys, ako v tomto prípade, bledé farby obkladov a dlažby sú veľmi vhodné. Pre ozvláštnenie je celoplošne použitý výraznejší dekor, ktorý však farebne korešponduje. V podkroví vzniká skosením strechy viac hrán, čo môže pôsobiť trochu stiesnenejším dojmom. Vizuálnym zaoblením hrán s použitím bledých inzertov obkladu a dlažby môžete vytvoriť oveľa príjemnejšie prechody a priestor sa tak opticky otvorí.

3D vizualizácia kúpeľne

3D vizualizácia kúpeľne

3D vizualizácia kúpeľne

Foto: www.neopolis.eu